Home » Berita Utama » Saudara Baru – Menjadi Muallaf
116 views

Saudara Baru – Menjadi Muallaf

Ikrar Syahadat Iknesius di PP Assalam Newsletter Edisi …. Maret 2021

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah kepada kita semua,

Dengan penuh kesadaran dan disambut haru dan gembira, saudara Iknesius Ricky suku Benuaq asal kampung Jelemuq mengikrarkan dua kalimat syahadat di Assalam, Allahu akbar !

Diusianya yang masih muda, Allah berikan Hidayah.. setelah lama menganut agama katolik.

Semoga Allah SWT, memberikan kekuatan, kemantapan dan keteguhan hati. Sehingga dapat mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Aamiin Yaa Rabb.